01
02
03
04
05
062
07
08
09
10
11
12
13
14
21
 

รายนามผู้บริจาค

รายชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
1.นายศรายุทธ ภูมิพล 1,000 อนศ.จานทอง45 5/1
2.นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ 2,000 อนศ.จานทอง45 4/33 , 5/9
3.นายวรวุฒิ พัฒนะราม 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24
4.นายตระกูล ไอยะรา 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24  , 5/24
5.ยิ่งยศ ตราฐิติพันธุ์ 1,000 อนศ.จานทอง45 4/23  , 5/15
6.คุณครูอารีย์และพี่จรัล 3,000 ครูประจำชั้น อนศ.จานทอง 45 4/24
7.หมอวิชัย รักพานิชมณี 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24  , 5/11
8.นายสุรชัย คุ้มสิน/นายประเวศน์ ประคองวงษ์ 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24
9.นายศิริพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24  , 5/4
10.หมอสมพงษ์ กิตติพิบูลย์ 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24  , 5/11
11.องอาจ วงศ์พินิจวโรดม 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24
12.สุเมธา วนานุพงษ์ 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24
13.เบญจพงษ์ โล่ชิตกุล 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24
14.จิรศักดิ์ สายนาค 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24
15.จรูญ ม้าทอง 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24  5/17
16.อ.วิศิษฎ์  โล้เจริญรัตน์ 1,000 อนศ.จานทอง45  5/17
17.วิฑูร อสีปัญญา 1,000 อนศ.จานทอง45 4/24
18.เอกศิลป์  ชำนาญระเบียบกิจ 1,000 อนศ.จานทอง45
19.หมอประทีป หาญอิทธิกุล 2,000 อนศ.จานทอง45 4/24 ,5/11
     

จำนวนเงินรวม

27,000  

 


 


15

16

17

18

19

20


 

HomePage         กลับสู่หน้าหลักจานทอง45ตอน4/24