ตรวจสอบสถาณะยืนยันการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) / การส่งแบบลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่
(การตรวจสอบ จะทำการตรวจสอบได้หลังจากมีการส่งไปแล้ว 1 วันทำการ)

ขนส่งNTC ไปยังจังหวัดใดบ้างคลิ๊กที่นี่

ภาค

บริษัทขนส่ง

ศูนย์ขนส่ง

อีสาน/เหนือ
ตะวันออก

NTC

สำนักงานใหญ่ 02-523-7042-6
สาขา1 02-6119582-4  02-611-8454-5

เหนือ

ด่วนเหนือ

กรุงเทพฯ   โทร. 02-2192472, 02-2192473

เชียงใหม่    โทร. 053-215420

อีสาน

กิตติวัฒน์

กรุงเทพฯ   โทร. 081-5444985, 086-3020796

ขอนแก่น    โทร. 043-347805, 081-5442312, 081-5448146

โคราช       โทร. 086-0922914, 081-8786722

อุดรธานี     โทร. 086-8616442, 086-8611635

เชียงใหม่

สยามเฟิสท์

ประชานิเวศน์1 เสมียนนารี 02-9543601-7

อีสาน

เชาวลิน
 ทรานสปอร์ต

รามอินทรา34 แยก 10  02-9435058-9, 086-3367135, 081-3416963

กลาง

CLT (เชาวลิน
     ทรานสปอร์ต)
รามอินทรา34   โทร.  02-9435058-9, 086-3367135,
 081-3416963

ใต้

SDS-Southern Delivery

กรุงเทพฯ   โทร. 02-9435353, 02-9438382, 081-4962860

สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-269194, 081-6947888

หาดใหญ่    โทร. 074-457219, 081-5428367

ภูเก็ต          โทร. 076-234393, 081-6913339

ตะวันออก

พี เอ็ม ขนส่ง

พระราม6 ซ.3 081-5645920 081-4072089

กลาง

P.M-P.Lขนส่งด่วน

โกดังรองเมือง 02-2140629  โกดังสาย3 02-8880653  02-8881481  

สายแกลง

PM-PL

084-9030232   089-018-8851

ตต./ตอ.

HWL-HW Logistic

กรุงเทพฯ  ปรีดีพนมยงค์  21  โทร. 02-7131160-4

สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-253320

โคราช       โทร. 044-270489

หาดใหญ่   โทร. 074-220959

เชียงใหม่   โทร. 053-200111

ขอนแก่น    โทร. 043-341124

ตาก           โทร. 081-4304105

ชุมพร        โทร. 081-0820468

ตรวจสอบการจัดส่งสินทางทางรถไฟต้นสายกรุงเทพมหานครคลิ๊กที่นี่

กลับสู่หน้าหลักไอยะราไฮเทค