ทดสอบเสียง#55
มิวสิคึวิดีโอ
หนุ่มวิศวะอ้อนรัก
 ( 26  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#54
มิวสิคึวิดีโอ สัญญาลาไปซาอุ

( 26  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#53
มิวสิคึวิดีโอ
ส่วนลึกของหัวใจ
( 26  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#51
มิวสิคึวิดีโอ อารีดัง

( 26  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#50
มิวสิคึวิดีโอ โซเชียลพาฝัน

( 26  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#49
มิวสิคึวิดีโอ
สายรุ้ง3ช่า
( 26  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#48
มิวสิคึวิดีโอ รักแท้แพ้เงินตรา

( 26  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#47
มิวสิคึวิดีโอ หนุ่มกรุงชมทุ่ง

( 26  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#46
มิวสิคึวิดีโอสุดที่รัก

( 26  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#45
มิวสิคึวิดีโอ ถาดมรณะ

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#44
มิวสิคึวิดีโอ ใช่แล้วซิ

( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#43
มิวสิคึวิดีโอ รักเธอเสมอ

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#42
มิวสิคึวิดีโอ รักข้ามขอบฟ้า

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#41
มิวสิคึวิดีโอ ตั้งใจมาบอก

( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#40
มิวสิคึวิดีโอ เทพธิดาจำแลง

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#39
มิวสิคึวิดีโอ รักสองที่หนองคาย

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#38
มิวสิคึวิดีโอ ครวญ

( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#37
มิวสิคึวิดีโอ ยามชัง

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#36
มิวสิคึวิดีโอ สาวฝั่งโขง

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#35
มิวสิคึวิดีโอ เชียงรายรำลึก

( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#34
มิวสิคึวิดีโอ เธอรู้หรือเปล่า

( 12  ก.พ.  2561 )

เพลงน้า1              เพลงหน้า2           HomePage            เพลงหน้า3            เพลงหน้า4        เพลงหน้า6