ทดสอบเสียง#33
มิวสิคึวิดีโอ อ้ายฮักเจ้าเด้อ

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#32
มิวสิคึวิดีโอ น้ำตาลาไทร
( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#31
มิวสิคึวิดีโอ ในฝัน

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#30
มิวสิคึวิดีโอ ร่มฟ้าป่าซาง

( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#28
มิวสิคึวิดีโอ เซียมซีเสี่ยงรัก
( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#27
มิวสิคึวิดีโอ หนุ่มทุ่งกระโจมทอง1

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#26
มิวสิคึวิดีโอ รอวันเธอกลับมา
( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#25
มิวสิคึวิดีโอ รักไร้พรมแดน
( 12  ก.พ.  2561 )

 ทดสอบเสียง#24
มิวสิคึวิดีโอ รวมรุ่นสังสรรค์

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#23
มิวสิคึวิดีโอ งานรุ่นอุ่นรัก
( 12  ก.พ.  2561 )

      

 ทดสอบเสียง#22
มิวสิคึวิดีโอ ควายหาย
( 12  ก.พ.  2561 )

 มิวสิคึวิดีโอ
 คำวอนก่อนลา(สด)

( 12  ก.พ.  2561 )

ทดสอบเสียง#21
มิวสิคึวิดีโอ จันทร์
V.หญิง
( 12  ก.พ.  2561 ) 
     

 ทดสอบเสียง#20
มิวสิคึวิดีโอ ฝนพรำที่อัมพวา
( 12  ก.พ.  2561 )

 มิวสิคึวิดีโอ
จันทร์
V.โจ้
( 12  ก.พ.  2561 )


ทดสอบเสียง#16
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอ เดือนเพ็ญ
( 13  ธ.ค.  2560 )

      


 ทดสอบเสียง#17
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอ คำวอนก่อนลา
( 16  ธ.ค.  2560 )

 ทดสอบเสียง#18
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอน้ำลงเดือนยี่
(19  ธ.ค.  2560 )

ทดสอบเสียง#13
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอ ความรักเหมือนยาขม
( 7  ธ.ค.  2560 )

ทดสอบเสียง#14
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอ สัญญาเมื่อสายัณห์
( 8  ธ.ค.  2560 )

ทดสอบเสียง#15
หลังดื่มบูล ฮันเตอร์ 1 กระป๋อง 250
cc
มิวสิคึวิดีโอ ยาใจคนจน
( 9  ธ.ค.  2560 )

เพลงหน้า1              เพลงหน้า2            HomePage            เพลงหน้า3            เพลงหน้า4          พลงหน้า5