ชื่อ
Name

ตระกูล  ไอยะรา(ป้อม)
Tragoon Aiyara(Pom)

มือถือ 081-9895257 (GSM)                  081-4046650 (DTAC) 
อีเมลล์ แอสเดรส     tagoon@tahitech.com          tragoonpom@gmail.com

คณะบุคคลตระกูลไฮเทค  เซลส์แอนด์เซอร์วิส
www.tahitech.com
550/86   ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10320
โทรศัพท์  02-2747681    081-9895257    081-4046650       โทรสาร:02-2747680
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0108314608390
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2780148248

บริหารโดย คุณตระกูล  ไอยะรา
B. ENG.KMITL (Telecommunications & Computer)
B. LAW (Sukothaitammathiratch University)

ตระกูล(ป้อม)   |    Homepage   |   HomePageKmitl12