รับบริการติดตั้ง     ซ่อม   ตู้สาขาโทรศัพท PHONIK 
      A-Plus Series   , Crystal Series , Compact III,
      Jupiter Series 

  ับบริการติดตั้ง     ซ่อม    ตู้สาขาโทรศัพท Panasonic
     KX-T Series  , KX-TA  Series, KX-TEB308 ,
     KX-TES824, KX-TEM 824 , KX-TD1232
 
  รับบริการติดตั้งซ่อมบำรุงตู้วอยซ์เมลล์Panasonic 
     ทุกรุ่นตั้งแต่    VP50,           VP100,        VP200 
  รับติดตั้งเดินสาย ภายในและภายนอกอาคาร แบบครบวงจร

เรามีพร้อม   ทั้งตู้สาขาโทรศัพท์ /  การ์ดชนิดต่างๆ  ไว้บริการสำรอง  ระหว่างรอการซ่อมแซม


ศูนย์รีโมทออนไลน์ผ่านคู่สายโทรศัพท์
ปัญหาที่พบบ่อยมาก    คือ      เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติม         เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้บริการลูกค้าคือ   
Remote Maintenance

TAHITECH     มีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำ
โปรแกรมออนไลน์     ผ่านคู่สายโทรศัพท์      
เพียงลูกค้า  
TAHITECH     โทรเข้ามายังศูนย์บริการ
รีโมทออนไลน์  วิศวกรระบบ จะทำการโอนคู่สายของลูกค้า
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์   รอสักครู่  ทุกอย่างก็จะเป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าทุกประการ


Mr.Tragoon Aiyara
B.Engineering(KMITL)
B.Law(STU)

TAHITECH has been managed by Khun Tragoon Aiyara, one of the engineers group who was the founder of TAHITECH  and has been  also in computer and telecommunication fields for over 30  years.
Knowledge and Skills
Telecommunications :  Install the Large, Medium and Small Switched Board
 
By providing On Line Remote   Maintenance Service jointed program
 With computer machine through telephone Line.
 

TRAGOON   HITECH   SALES   &   SERVICES

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณตระกูล
081-9895257 (GSM)
081-4046650
(DTAC)
02-2747681  ,  02-2754044
โทรสาร 02 - 2747680

E-Mail:tragoon@tahitech.com                      tragoonpom@gmail.com     

 งานบริการคอมพิวเตอร์                                HomePage                             Phonik